Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Marketing Của Công Ty Cổ Phần Cảng Nam Hải

Discussion in 'Tổ Chức & Quản Lý Vận Tải' started by quanh.bv, Dec 13, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong nền kinh tế thị trường, khi cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, marketing được xem là một công cụ hữu hiệu cho các doanh nghiệp sử dụng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Tại Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải các hoạt động marketing là một bộ phận trong tổng thể các hoạt động kinh doanh của công ty, chính vì vậy việc ứng dụng các biện pháp marketing vào hoạt động kinh doanh luôn đóng vai trò hết sức quan trọng, cần được xây dựng và tiến hành nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thanh Thủy
  • Tác giả: Phạm Lê Thu
  • Số trang: 70
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Hàng hải 2015
  Link Download
  http://lib.vimaru.edu.vn/WShowDetail.aspx?intItemID=25284
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page