Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Vận Tải Thủy Nội Địa Trên Địa Bàn Thành Phố

Discussion in 'Tổ Chức & Quản Lý Vận Tải' started by quanh.bv, Dec 14, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Một Số Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Vận Tải Thủy Nội Địa Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng
  Vận tải thủy nội địa là một trong 5 phương thức vận tải ở nước ta rất quan trọng. Vận tải thủy nội địa không những có vai trò chung chuyển khối lượng hàng hóa, hành khách lớn mà còn tạo ra hàng triệu việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ quốc phòng an ninh. Đặc biệt là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Với hệ thống sông, kênh dầy đặc đã hình thành nên mạng lưới giao thông đường thủy rất thuận lợi nối các địa phương và các vùng miền trong cả nước, theo tuyến ven biển vào các cửa sông, kết nối giữa giao thông đường biển và giao thông đường sông.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Sơn
  • Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh
  • Số trang: 75
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Hàng hải 2015
  Link Download
  http://lib.vimaru.edu.vn/wpDetail.aspx?Id=256
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page