Luận Văn Tốt Nghiệp Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty Hyundai Thái Bình

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Dec 12, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty Hyundai Thái Bình
  Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền sản xuất hàng hóa. Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới, nhưng đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe dọa cho các doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn vận động, tìm tòi mọi hướng đi cho phù hợp.Việc doanh nghiệp đứng vững chỉ có thể khẳng định bằng các hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: ThS. Phan Thị Thu Huyền
  • Tác giả: Nguyễn Thị Diêm
  • Số trang: 117
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2013
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/19865
  https://drive.google.com/uc?id=1xdM-fVUS7_u-ryIq82zjiFuOtUCS9oAz
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page