Luận Văn Tốt Nghiệp Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Cty Vận Tải Quốc Tế Nhật - Việt VIJACO

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Dec 19, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Công Ty Vận Tải Quốc Tế Nhật - Việt VIJACO
  Trong những năm gần đây, nền kinh tế của chúng ta đang trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, trong đó giao thông vận tải đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là cầu nối thương mại giữa các quốc gia. Cùng với các ngành khác, ngành vận tải nói chung và vận tải nội địa nói riêng đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp tăng trưởng kinh tế và công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Do đó, xác định các phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành vận tải là việc đánh giá lại quá trình sản xuất của các doanh nghiệp để tìm ra ưu điểm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và khắc phục nhược điểm tồn tại, đồng thời đề xuất những phương hướng và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: ThS. Đinh Thị Thu Hương
  • Tác giả: Lê Đức Vinh
  • Số trang: 74
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2010
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18805
  https://drive.google.com/uc?id=1sXYD1RmxjKx5iUsc2o-pD_eBs3-PwgFu
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page