Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Công Tác Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Tại Bảo Hiểm Xã Hội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Dec 19, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Một Số Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Công Tác Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Tại Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Hải Phòng
  Trong công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế - xã hội, khi định hướng phát triển các lĩnh vực về chính sách giải quyết một số vấn đề xã hội, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Đảng ta đã xác định quan điểm phải giải quyết tốt việc "Thực hiện và hoàn thiện chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo đảm đời sống người nghỉ hưu được ổn định, từng bước được cải thiện". Qua các năm thực hiện số lao động tham gia BHXH tăng hàng năm khoảng 7,5%, số thu BHXH tăng bình quân khoảng 10% và hình thành quỹ BHXH độc lập với ngân sách nhà nước. Hiện nay, trong khu vực doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước thì số lượng lao động, đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH còn hạn chế nếu không muốn nói là chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Công Xưởng
  • Tác giả: Hoàng Hồng Giang
  • Số trang: 78
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Hàng hải 2015
  Link Download
  http://lib.vimaru.edu.vn/wpDetail.aspx?Id=453
   

Share This Page