Luận Án Tiến Sĩ Một Số Cải Tiến Về Ràng Buộc Xâu Trong Sinh Dữ Liệu Kiểm Thử Tự Động Cho Thực Thi Tượng Trưng

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Sở Toán Học Cho Tin Học' started by quanh.bv, Mar 10, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Luận án nghiên cứu tổng quan về kỹ thuật thực thi biểu trưng trong sinh tự động các ca kiểm thử. Từ đó lựa chọn bài toán cải tiến bộ giải ràng buộc xâu nhằm tăng khả năng giải ràng buộc áp dụng trong sinh tự động các ca kiểm thử trên kiểu dữ liệu xâu. Sau quá trình nghiên cứu, các đóng góp chính của luận án bao gồm:
  Mô hình hóa các ràng buộc dưới dạng đồ thị xâu, từ đó thực hiện đơn giản hóa ràng buộc hoặc phát hiện các ràng buộc không tồn tại giá trị thỏa mãn nhằm giảm bớt thời gian giải ràng xâu và ràng buộc hỗn hợp.
  Đề xuất thuật toán giải ràng buộc dựa trên kết quả ở bước tiền xử lý trên hai phương pháp tiếp cận Otomat và Bitvector từ đó sinh dữ liệu kiểm thử trong trên kiểu dữ liệu xâu.
  Thực nghiệm các thuật toán đã đề xuất, luận án đã thực hiện mở rộng Java Path Finder để cài đặt mô hình hóa ràng buộc sử dụng đồ thị xâu và giải tràng buộc trên ngôn ngữ Java. Kết quả thực nghiệm được thực hiện trên một số phép toán xâu điển hình đã chỉ ra một số kết quả nhất định.
  • Luận án tiến sĩ toán học
  • Chuyên ngành Cơ sở toán học cho tin học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Trường Thắng PGS. TS. Đặng Văn Đức
  • Tác giả: Tô Hữu Nguyên
  • Số trang: 105
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=36491
  https://drive.google.com/uc?id=1-cXdzPwJjxw4qQgjY4FHFOu2OnquOMHb
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page