Luận Án Tiến Sĩ Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Học Và Sinh Học Bệnh Sán Lá Gan Lớn Trên Bò Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Discussion in 'Chuyên Ngành Bệnh Lý Học Và Chữa Bệnh Vật Nuôi' started by quanh.bv, Nov 17, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Một Số Đặc Điểm Dịch Tễ Học Và Sinh Học Bệnh Sán Lá Gan Lớn Trên Bò Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Và Thử Hiệu Quả Của Thuốc Tẩy Trừ
  Luận án bao gồm 5 nội dung nhằm xác định tình hình nhiễm sán lá gan lớn (SLGL) trên bò tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), xác định thành phần loài SLGL đang lưu hành tại ĐBSCL, nghiên cứu vòng đời phát triển của loài Fasciola sp. từ giai đoạn bên ngoài môi trường và bên trong ký chủ. Ngoài ra đề tài sẽ góp phần hoàn thiện mô tả triệu chứng lâm sàng và khảo sát bệnh tích đại thể, vi thể và thử nghiệm thuốc tẩy trừ SLGL trên bò.
  Kết quả nghiên cứu cho thấy:
  Bò tại 6 tỉnh ĐBSCL nhiễm SLGL với tỷ lệ nhiễm chung là 20,50%. Các yếu tố về giống, tuổi, mùa, phương thức nuôi và vùng sinh thái ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm.
  Phân tích định danh SLGL bằng phương pháp hình thái học, kỹ thuật sinh học phân tử PCR-RFLP và giải trình tự gene cho thấy các mẫu sán lá gan lớn ở ĐBSCL đều là loài Fasciola gigantica. Tỷ lệ tương đồng giữa các mẫu sán lá gan F.gigatica thu thập tại Đồng ĐBSCL cao dao động 99,6% đến 100%.
  • Luận án tiến sĩ thú y
  • Chuyên ngành bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng
  • Tác giả: Hà Huỳnh Hồng Vũ
  • Số trang: 239
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Cần Thơ 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=32029
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page