Luận Án Tiến Sĩ Một Số Dạng Luật Số Lớn Cho Dãy Và Mảng Các Biến Ngẫu Nhiên Trong Không Gian Tổ Hợp Lồi

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán' started by quanh.bv, Dec 6, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Một Số Dạng Luật Số Lớn Cho Dãy Và Mảng Các Biến Ngẫu Nhiên Trong Không Gian Tổ Hợp Lồi
  - Thiết lập một số kết quả về luật mạnh số lớn cho dãy các biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian tổ hợp lồi thỏa mãn điều kiện: m-phụ thuộc đôi một theo khối và compact khả tích đều theo nghĩa Cesàro, hoặc m-phụ thuộc theo khối và cùng phân phối.
  - Thiết lập sự hội tụ đầy đủ và luật mạnh số lớn đối với mảng tam giác các biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian tổ hợp lồi độc lập theo hàng và compact khả tích đều.
  - Thiết lập sự hội tụ đầy đủ và luật mạnh số lớn đối với mảng tam giác các biến ngẫu nhiên mờ trong không gian tổ hợp lồi độc lập theo hàng và compact khả tích đều ()-từng mức.
  - Thiết lập một số kết quả về luật mạnh số lớn đối với mảng hai chiều các biến ngẫu nhiên mờ trong không gian tổ hợp lồi thỏa mãn điều kiện: độc lập và compact khả tích đều ()-từng mức, hoặc độc lập đôi một và cùng phân phối.
  • Luận án tiến sĩ toán học
  • Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Văn Quảng
  • Tác giả: Phạm Trí Nguyễn
  • Số trang: 92
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Vinh 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=30324
   

Share This Page