Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Giá Trị Đạo Đức Trong Triết Học Phật Giáo Và Những Định Hướng Vận Dụng

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Apr 22, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Một Số Giá Trị Đạo Đức Trong Triết Học Phật Giáo Và Những Định Hướng Vận Dụng Trong Việc Xây Dựng Đạo Đức Cho Người Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay
  Nghiên cứu và làm sáng tỏ một số giá trị đạo đức trong triết học Phật giáo. Phân tích những ảnh hưởng (tích cực và tiêu cực) của nó đối với vấn đề xây dựng đạo đức của người Việt Nam trong quá trình đổi mới hiện nay. Bước đầu đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực của đạo đức Phật giáo đối với vấn đề đạo đức ở nước ta hiện nay
  • Luận văn thạc sỹ triết học
  • Chuyên ngành triết học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Công Nhất
  • Tác giả: Đoàn Nam Chung
  • 104 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia 2009
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1007002
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Apr 28, 2021

Share This Page