Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Chính Sách Chi Trả Dịch Vụ Môi Trường Rừng Tại Tỉnh Sơn La

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Nov 29, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-11-29_3-5-5.png
  Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Chính Sách Chi Trả Dịch Vụ Môi Trường Rừng Tại Tỉnh Sơn La Sau Hai Năm Tổ Chức Thực Hiện Thí Điểm Theo Quyết Định Số 380/QĐ-TTG Và Hai Năm Triển Khai Nghị Định Số 99/2010/NĐ-CP
  Trong những năm qua, người lao động sản xuất trong ngành lâm nghiệp trực tiếp tham gia bảo vệ và phát triển rừng chỉ được hưởng một phần giá trị sử dụng trực tiếp hoặc được hưởng một phần tiền công bảo vệ rừng do nhà nước trả, còn giá trị sử dụng gián tiếp của rừng, chủ rừng hầu như không được hưởng. Trong khi xã hội, cộng đồng, các tổ chức và cá nhân nằm ngoài khu vực có rừng, không tham gia bảo vệ rừng và tái tạo lại được hưởng lợi từ các dịch vụ do rừng tạo ra. Do vậy, giữa bên hưởng lợi và bên duy trì lợi ích cần có sự bù đắp công bằng thông qua một cơ chế kinh tế. Cơ chế kinh tế này cũng tạo ra một nguồn ngân sách cho việc đầu tư phục hồi và duy trì bền vừng giá trị của các hệ sinh thái.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính sách
  • Người hướng dẫn: TS. Lý Minh Khải
  • Tác giả: Trần Văn Quý
  • Số trang: 125
  • Kiểu file: PDF-OCR
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2012
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/7402
  https://drive.google.com/file/d/1tvquEZG5lLJ5A0xHLktiR4b3hpzN5zba
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page