Đề Tài Khoa Học Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Đối Với Doanh Nghiệp Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by nhandanglv123, Mar 8, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Đối Với Doanh Nghiệp Ở Việt Nam
  Hệ thống các DN của một quốc gia là trụ cột của nền kinh tế quốc gia đó, do vậy sự tồn tại và phát triển của các DN quyết định chất lượng sự phát triển của nền kinh tế. Trong đó, điều không thể bàn cãi là sự tác động của QLNN đối với các DN là vô cùng quan trọng để các DN có thể nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển, đặc biệt trong bối cảnh của tiến trình hội nhập và quốc tế hóa mọi mặt. Hệ thống các DN Việt Nam hiện nay, do đặc điểm của nền chính trị -kinh tế - xã hội, bao gồm ba khu vực chính: DNNN thuộc sở hữu của Nhà nước, DNNQD thuộc sở hữu tập thể và tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài thuộc sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài và các thành phần kinh tế khác của Việt Nam. Ba khu vực DN này hoạt động trong khuôn khổ của ba luật khác nhau là: Luật DNNN, Luật DN, Luật đầu tư nước ngoài.
  • Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học
  • Chủ nhiệm đề tài: TS. Trang Thị Tuyết
  • Số trang: 208
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Hà Nội 2004
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...uoc-doi-voi-doanh-nghiep-o-viet-nam-5510.html
   

Share This Page