Luận Án Tiến Sĩ Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Đào Tạo Thanh Nhạc Chuyên Nghiệp Trong Giai Đoạn Mới

Discussion in 'Chuyên Ngành Âm Nhạc Học' started by quanh.bv, Jul 29, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Luận án bước đầu tổng kết một cách khái quát quá trình hình thành và phát triển nền sư phạm thanh nhạc châu Âu và sự tiếp nối của nền sư phạm thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. Đề tài nghiên cứu đặc biệt đi sâu vào giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ đổi mới nhằm phân tích, đánh giá được thực trạng của đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp; tổng kết, hệ thống những vấn đề về công tác đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp ở Việt Nam nói chung và chủ yếu là tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nói riêng. Trên cơ sở phân tích tìm ra những nguyên nhân để phát huy các ưu điểm và hạn chế các nhược điểm đã nảy sinh trong quá trình phát triển, luận án đề xuất các giải pháp nhằm bước đầu giúp cho việc nâng cao hiệu quả đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.
  • Luận án tiến sĩ Âm nhạc
  • Chuyên ngành Âm nhạc học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Phúc Linh
  • Tác giả: Lê Thị Minh Xuân
  • Số trang: 272
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=25704
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 10, 2019

Share This Page