Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Hoạt Động Báo Chí Trên Địa Bàn Thành Phố Hải

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by admin, Aug 9, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận, thực tiễn của quản lý hoạt động báo chí, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Hải Phòng.
  • Luận văn thạc sĩ báo chí
  • Chuyên ngành báo chí học
  • Tác giả: Trần Thị Hà Giang
  • Hướng dẫn: Pgs. Ts. Phạm Tất Thắng
  • 123 Trang
  • File PDF_SCAN
  • Học Viện Báo Chí & Tuyên Truyền 2012
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/529
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page