Luận Văn Tốt Nghiệp Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Cty TNHH Thương Mại Thiên Phúc

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Dec 13, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Vận Tải Thiên Phúc
  Con người - nguồn lực quý giá nhất trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống quanh ta. Con người có khả năng cải tạo và chinh phục tự nhiên, có khả năng tạo ra của cải vật chất cho xã hội, và cũng chính cho con người đã tạo nên bước ngoặt lịch sử vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Có thể nói con người là chủ thể của mọi hoạt động. Trong lĩnh vực kinh doanh cũng vậy, việc phát huy được yếu tố con người hay không sẽ quyết định kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng của con người đối với các hoạt động của doanh nghiệp mà quản trị nhân sự có vai trò rất đặc biệt. Nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác quản trị, do đó đề tài: ―Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Thiên Phúc‖ có ý nghĩa thiết thực.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Xuân Quang
  • Tác giả: Nguyễn Thị Nhung
  • Số trang: 68
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2012
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/19022
  https://drive.google.com/uc?id=1J-2YD0nn7MOh1UJe3PGprCM89FFhbVot
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page