Luận Văn Tốt Nghiệp Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Hồng Hà

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Dec 20, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Hồng Hà
  Trong xu thế đất nước ta đang trong giai đoạn hoà nhập cùng sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Đặc biệt từ khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) thì vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn là một câu hỏi khiến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp luôn quan tâm, suy nghĩ. Việc kinh doanh đem lại hiệu quả cao chính là khẳng định sự tồn tại bền vững và phát triển lâu dài của chính doanh nghiệp trên thương trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các nhà sản xuất trong và ngoài nước. Để làm được điều này các nhà quản lý doanh nghiệp cần có những hướng phát triển đúng đắn mang tầm chiến lược lâu dài bằng các giải pháp kinh doanh hợp lý.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: ThS. Hoàng Chí Cương
  • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Số trang: 82
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2009
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18765
  https://drive.google.com/uc?id=1Mscjboyl8Pk_PoGAOZZELds71Txm1Mjw
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page