Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Quy Hoạch Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Đức Linh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by quanh.bv, May 27, 2023 at 4:13 AM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-5-27_4-13-46.png
  Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Quy Hoạch Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận Đến Năm 2030
  Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của Quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế, thành phần quan trọng hàng đầu tạo nên môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, các cơ sở kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng. Vai trò của đất đai đối với con người và các hoạt động sống trên Trái đất rất quan trọng, nhưng lại bị giới hạn về diện tích và cố định về vị trí phân bố trong không gian. Do vậy việc sử dụng đất đai phải hết sức tiết kiệm, khoa học và hợp lý trên cơ sở hiệu quả, lâu bền.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Sĩ Trí
  • Tác giả: Trần Ngọc Triết
  • Số trang: 128
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 2022
  Link Download
  http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20640
  https://drive.google.com/file/d/1diXzQRlB35hYTsNGFNU8T8-x0v7JpsN-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page