Luận Văn Tốt Nghiệp Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Vị Thế Hoạt Động Cho Công Ty Cổ Phần Nhà Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Mar 26, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Vị Thế Hoạt Động Cho Công Ty Cổ Phần Nhà Việt Nam Giai Đoạn (2012-2015)
  Cùng với sự phát triển toàn cầu, xu hướng khu vực hóa và toàn cầu hóa các nền kinh tế, nền kinh tế Việt Nam cũng phát triển không ngừng và hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Việt Nam đã và đang xây dựng đầy đủ nền kinh tế thị trường trước nhu cầu phát triển đó thị trường bất động sản ở Việt Nam ra đời cùng với sự phát triển ngày càng đầy đủ hơn các thị trường vốn, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Thị trường bất động sản tại Việt Nam lúc mới ra đời còn non trẻ, không theo một quy luật tự nhiên, chưa bắt kịp với các nước trên thế giới, nhưng cho đến ngày nay đã đạt được những bước tiến dài cả về mặt lượng và chất, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO thì thị trường bất động sản cũng có bước chuyển mình lớn khi từ chỗ không được xếp hạng tính minh bạch đã vươn lên nằm trong top 100 thị trường bất động sản có tính minh bạch cao.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Kim Dung
  • Tác giả: Trần Tống Bảo An
  • Số trang: 99
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2012
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=72625
  https://drive.google.com/uc?id=1LHALgWmny29yy11Trd2CDdlKNDS3LUvn
   

Share This Page