Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Tại Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội Theo Hướng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Nov 29, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-11-29_3-32-56.png
  Một Số Giải Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giảng Viên Tại Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội Theo Hướng Trở Thành Trường Đại Học
  Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm rõ cơ sở lý luận về đội ngũ giảng viên, công tác phát triển đội ngũ giảng viên gắn sát các tiêu chí, yêu cầu đội ngũ giảng viên của một trường đại học. Từ đó phân tích, đánh giá thự c trạng đội ngũ giảng viên và công tác phát triển đội ngũ giảng viên tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trong giai đoạn hiện nay theo yêu cầu trường đại học. Cuối cùng, đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trong thời gian tới đáp ứ ng đủ các yêu cầu về đội ngũ giảng viên để phát triển trường trở thành trường Đại học trong tương lai.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính sách
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Mai Văn Bưu
  • Tác giả: Đoàn Thị Dung
  • Số trang: 128
  • Kiểu file: PDF-OCR
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2012
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/7415
  https://drive.google.com/file/d/1NC4kbjqxMRbGFUNw9w6F9CKzzmA_iLoi
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page