Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Kỹ Thuật Ước Lượng Dự Án Và Đánh Giá Phần Mềm

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 9, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Một Số Kỹ Thuật Ước Lượng Dự Án Và Đánh Giá Phần Mềm
  Mặc dù việc nghiên cứu về các chủ đề này đã được quan tâm nhiều trên thế giới, nhưng ở Việt Nam các nghiên cứu và ứng dụng chỉ mới ở bước đầu. Thực vậy, nhu cầu ước lượng tốt dự án phần mềm để tránh rủi ro là vấn đề bức xúc của các công ty sản xuất phần mềm, tổ chức thực hiện dự án phần mềm. Việc định giá cho phần mềm cũng vậy, cần có sự đánh giá chính xác dựa trên chất lượng thực tế của phần mềm. Tiến trình quản lý dự án kỹ nghệ phần mềm bắt đầu với một tập các hoạt động gọi chung là lập kế hoạch dự án. Hoạt động đầu tiên trong những hoạt động này là ước lượng. Người lập kế hoạch dự án phần mềm phải ước lượng ba điều trước khi một dự án bắt đầu: dự án kéo dài bao lâu, cần bao nhiêu nỗ lực và bao nhiêu người cần tham gia. Bên cạnh đó, người lập kế hoạch phải dự kiến các tài nguyên (phần cứng và phần mềm) sẽ cần tới và rủi ro trong dự án. Như vậy, khi một dự án phần mềm được lập kế hoạch, cần phải đưa ra những ước lượng về công sức con người cần có, thời hạn dự án theo ngày tháng và chi phí của dự án. Những việc này được tiến hành như thế nào? Trong nhiều trường hợp ước lượng được thực hiện bằng cách dùng kinh nghiệm qúa khứ xem như hướng dẫn duy nhất. Nếu một dự án mới rất giống về kích cỡ và chức năng với một dự án quá khứ thì rất có thể dự án mới sẽ đòi hỏi xấp xỉ khối lượng công sức, mất một khoảng thời gian, chi phí như dự án cũ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu dự án mở ra một “miền đất mới”. Khi đó chỉ riêng kinh nghiệm quá khứ có thể không đủ. [4]
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Văn Đức
  • Tác giả: Trần Khánh Dung
  • Số trang: 112
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2007
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1010638
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2017

Share This Page