Luận Án Tiến Sĩ Một Số Luật Số Lớn Đối Với Mảng Nhiều Chiều Và Mảng Tam Giác Các Biến Ngẫu Nhiên Đa Trị

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán' started by quanh.bv, Jun 12, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-6-12_2-36-2.png
  1. Thiết lập một số luật mạnh số lớn đối với mảng hai chiều các biến ngẫu nhiên đa trị độc lập hoặc độc lập đôi một ứng với dạng hội tụ theo tôpô gap với các giả thiết khác nhau.
  2. Thiết lập một số luật mạnh số lớn ứng với dạng hội tụ theo tôpô gap đối với mảng tam giác các biến ngẫu nhiên đa trị độc lập theo hàng nhận giá trị trên không gian các tập con đóng của không gian Banach khả ly cho các trường hợp compact khả tích đều hoặc không compact khả tích đều.
  3. Chứng minh một số bất đẳng thức cực đại dạng Rosenthal và dạng Hájek-Rényi cho cấu trúc nhiều chiều và thiết lập một số định lý giới hạn dạng luật số lớn cho mảng nhiều chiều các hàm ngẫu nhiên nửa liên tục trên liên kết âm và phụ thuộc âm đôi một ứng với các giả thiết khác nhau.
  4. Đưa ra một số ví dụ minh họa cho các kết quả lý thuyết.
  • Luận án tiến sĩ toán học
  • Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Văn Quảng; 2. TS. Dương Xuân Giáp
  • Tác giả: Bùi Nguyên Trâm Ngọc
  • Số trang: 110
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Vinh 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=39273
  https://drive.google.com/file/d/1Eh6nLnunEpuTDZtM6qGZYJZqs882IX8D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page