Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Phương Pháp Cơ Bản Giải Bài Toán Cân Bằng

Discussion in 'Chuyên Ngành Toán Giải Tích' started by nhandanglv123, Jul 29, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Một Số Phương Pháp Cơ Bản Giải Bài Toán Cân Bằng
  Cho H là một không gian Hilbert thực với tích vô hướng h., .i và chuẩn ||.|| tương ứng. Cho C là một tập lồi, đóng, khác rỗng trong H và f là song hàm từ C × C vào R sao cho f(x, x) = 0 với mọi x ∈ C. Trong bản luận văn này ta sẽ xét bài toán cân bằng sau đây, được ký hiệu là EP(C, f): Tìm x ∗ ∈ C sao cho f(x ∗ , y) ≥ 0, ∀y ∈ C. Bài toán EP(C,f) còn được gọi là bất đẳng thức Ky Fan để ghi nhận sự đóng góp của ông trong lĩnh vực này. Bài toán cân bằng đơn điệu có liên quan chặt chẽ với bài toán tính điểm bất động của một ánh xạ không giãn. Về mặt lý thuyết bài toán cân bằng đơn điệu và bài toán điểm bất động của ánh xạ không giãn có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, theo nghĩa, với một vài giả thiết tự nhiên, bài toán này có thể mô tả dưới dạng bài toán kia và ngược lại.
  • Luận văn thạc sĩ toán học
  • Chuyên ngành Toán giải tích
  • Người hướng dẫn: GS. TSKH. Lê Dũng Mưu
  • Tác giả: Vũ Thị Vân
  • Số trang: 49
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa Học Tự Nhiên 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62515
   

Share This Page