Luận Án Tiến Sĩ Một Số Phương Pháp Lược Bớt Các Hàm Mục Tiêu Trong Tối Ưu Tiến Hóa Nhiều Mục Tiêu

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Sở Toán Học Cho Tin Học' started by quanh.bv, Jun 25, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-6-25_14-44-50.png
  1. Xác thực hiệu suất việc lược bớt các hàm mục tiêu dư thừa trong bài toán tối ưu nhiều mục tiêu có chưa mục tiêu dư thừa phụ thuộc mạnh mẽ vào thuật toán tiến hóa đa mục tiêu/ nhiều mục tiêu sinh ra tập nghiệm “ tốt” (non-dominated solution set). Nó chỉ ra rằng các thuật toán tiến hóa nhiều mục tiêu cho kết quả tốt hơn các thuật toán đa mục tiêu khi kết hợp với giảm chiều mục tiêu (ODR) để lược bớt các mục tiêu dư thừa.
  2. Đề xuất giải thuật lược bớt mục tiêu dư thừa trên tập Pareto hoàn chỉnh COR. Giải thuật sử dụng tập nghiệm “tốt” sinh bởi giải thuật tiến hóa tối ưu nhiều mục tiêu sau đó sử dụng giải thuật phân cụm PAM để phân cụm các mục tiêu và loại bớt các mục tiêu dư thừa khi giải quyết bài toán tối ưu nhiều mục tiêu có chứa mục tiêu dư thừa. Giải thuật đề xuất có thể tự xác định giá trị một số tham số và kết quả thu được có thể so sánh với các giải thuật hiện có.
  • Luận án tiến sĩ toán học
  • Chuyên ngành Cơ sở toán học cho tin học
  • Hướng dẫn: PGS.TS Bùi Thu Lâm
  • Tác giả: Nguyễn Xuân Hùng
  • Số trang: 138
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Học viện Kỹ thuật quân sự 2022
  Link download
  https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.13&view=40924
  https://drive.google.com/file/d/1nyE5jsg8r68xdGcOhp-95xO2m0eDR0_x
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page