Luận Án Tiến Sĩ Một Số Phương Pháp Mã Hóa Có Thể Chối Từ Dựa Trên Mã Hóa Xác Suất

Discussion in 'Chuyên Ngành Tin Học' started by quanh.bv, May 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1. Tổng hợp và đề xuất phương pháp tổng quát thực hiện gài đặt mã hóa có thể chối từ dựa trên mã hóa xác suất.
  2. Phát triển một phương pháp tổng quát thực hiện mã hóa có thể chối từ khóa bất đối xứng dựa trên giao thức ba bước Shamir với cách thức mã hóa xác suất.
  3. Đề xuất ba giao thức mã hóa có thể chối từ cụ thể sử dụng các hệ mật khác nhau dựa trên giao thức ba bước Shamir, với cách thức mã hóa xác suất, bao gồm: giao thức mã hóa có thể chối từ sử dụng thuật toán Pohlig-Hellman; giao thức mã hóa có thể chối từ sử dụng thuật toán mã hóa khóa bất đối xứng giữ bí mật khóa SRA; giao thức mã hóa có thể chối từ sử dụng mã hóa Vernam kết hợp thuật toán mã hóa ElGamal. Các giao thức đề xuất được chứng minh đầy đủ các tính chất chính xác, an toàn, chối từ của một giao thức mã hóa có thể chối từ.
  • Luận án tiến sĩ tin học
  • Chuyên ngành Kỹ thuật mật mã
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Mỹ Tú, TS. Nguyễn Nam Hải
  • Tác giả: Nguyễn Đức Tâm
  • Số trang: 178
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Kỹ thuật mật mã 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=37356
  https://drive.google.com/uc?id=19HmTH0T-OqGlywXdggd0ScSEC5fjqeIB
   

Share This Page