Luận Án Tiến Sĩ Một Số Phương Pháp Nâng Cao Độ Chính Xác Dự Báo Trong Mô Hình Chuỗi Thời Gian Mờ

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Máy Tính' started by quanh.bv, May 8, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-5-8_1-56-11.png
  Đề xuất khái niệm nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian (NQHM-PTTG) với mục đích ngăn việc đưa các tập mờ xuất hiện sau thời điểm dự báo t vào vế phải của nhóm quan hệ mờ, do đó, khắc phục được các nhược điểm của các công trình trước đây theo hướng tiếp cận quan hệ mờ và nhóm quan hệ mờ.
  Đề xuất một số mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ trên cơ sở áp dụng khái niệm NQHM-PTTG và các kỹ thuật giải mờ mới.
  Đề xuất một số kỹ thuật nâng cao độ chính xác của các mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ sử dụng các kỹ thuật tính toán mềm và đại số gia tử.
  • Luận án tiến sĩ tin học
  • Chuyên ngành Khoa học máy tính
  • Hướng dẫn: TS. Nguyễn Công Điều, TS. Nguyễn Minh Tuấn
  • Tác giả: Nghiêm Văn Tính
  • Số trang: 132
  • Kiểu File: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học và Công nghệ 2022
  Link download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.3&view=39601
  https://drive.google.com/file/d/10nZLABn3GdUmvpN0pcdyAwh63pr_Lud4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page