Luận Án Tiến Sĩ Một Số Phương Pháp Tấn Công Phân Tích Điện Năng Tiêu Thụ Hiệu Quả Sử Dụng Kỹ Thuật Xử Lý Tín Hiệu

Discussion in 'Chuyên Ngành Tin Học' started by quanh.bv, Jul 10, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-7-10_14-49-54.png
  Một Số Phương Pháp Tấn Công Phân Tích Điện Năng Tiêu Thụ Hiệu Quả Sử Dụng Kỹ Thuật Xử Lý Tín Hiệu Và Học Máy
  Xây dựng phương pháp tấn công phân tích điện năng tiêu thụ tương quan hiệu quả sử dụng kỹ thuật phân tích mode biến phân VMD-CPA. Phương pháp này cho phép giảm số lượng vết điện năng tiêu thụ cần thiết để khôi phục khóa đúng khoảng 25% so với tấn công CPA truyền thống. VMD-CPA đặc biệt hiệu quả trong các kịch bản tấn công thực tế khi các vết điện năng tiêu thụ chứa nhiễu, số lượng vết điện năng tiêu thụ giảm hơn 50%.
  Xây dựng phương pháp tấn công mẫu hiệu quả VMD-GSO-SVM với phương pháp lựa chọn POIs bằng cách kết hợp giữa kỹ thuật phân tích mode biến phân, quá trình trực giao Gram-Schmidt và máy véc-tơ hỗ trợ. Hiệu quả của phương pháp tốt hơn các phương pháp tấn công mẫu sử dụng SVM với các phương pháp lựa chọn POIs là dựa trên phân tích tương quan và chuẩn hóa được thể hiện ở số lượng vết điện năng tiêu thụ để GE=0 giảm cỡ khoảng 40%, nó cũng đặc biệt hiệu quả trong trường hợp các vết điện năng tiêu thụ có nhiễu khi số lượng vết giảm 60%.
  • Luận án tiến sĩ tin học
  • Chuyên ngành Kỹ thuật mật mã
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hồng Quang, TS. Đinh Nho Thanh
  • Tác giả: Trần Ngọc Quý
  • Số trang: 132
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Kỹ thuật mật mã 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=39929
  https://drive.google.com/file/d/1k6fD2beTfAJvashn3N6RiVTT-QKQ2ITf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page