Luận Án Tiến Sĩ Một Số Phương Pháp Tính Toán Dựa Trên Từ Ngôn Ngữ Trực Cảm Và Ứng Dụng

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Sở Toán Học Cho Tin Học' started by nhandanglv123, Apr 21, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Một Số Phương Pháp Tính Toán Dựa Trên Từ Ngôn Ngữ Trực Cảm Và Ứng Dụng
  Thông thường, khi đánh giá một đối tượng nào đó, người ta hay quan tâm đến các chỉ tiêu định lượng. Chẳng hạn, khi đánh giá một dự án, ta có thể xét đến một số chỉ tiêu như tổng vốn đầu tư, thời gian hoàn vốn. Để đánh giá học sinh, giáo viên thường sử dụng điểm số môn học, đó cũng là những chỉ tiêu định lượng. Bên cạnh các chỉ tiêu định lượng, ta cũng cần quan tâm đến các chỉ tiêu định tính. Ví dụ như đối với dự án công nghệ thông tin, một số chỉ tiêu định tính là tính may rủi, tính khả thi và tính tương thích. Ngoài việc đánh giá học sinh theo điểm trung bình môn học, người ta còn đánh giá theo những tiêu chí định tính như ý thức đạo đức, các kỹ năng mềm.
  • Luận án tiến sĩ Toán học
  • Chuyên ngành Cơ sở Toán cho Tin học
  • Người hướng dẫn: PGS. TSKH. Bùi Công Cường, PGS. TS. Đỗ Trung Tuấn
  • Tác giả: Phạm Hồng Phong
  • Số trang: 132
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2018
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63269
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page