Luận Án Tiến Sĩ Một Số Quá Trình Rã Vi Phạm Số Lepton Thế Hệ Trong Mô Hình3-3-1 Với Cơ Chế Seesaw Nghịch Đảo

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Lý Thuyết & Vật Lý Toán' started by quanh.bv, Jul 11, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-7-11_2-45-13.png
  Xây dựng được biểu thức giải tích tổng quát để tính đóng góp bậc một vòng vào biên độ rã cLFV và LFVHD, tính tỉ số rã nhánh của quá trình rã l l a b →  và quá trình rã h l l → a b trong mô hình 331ISS. Từ đó tìm được các vùng không gian tham số cho phép thỏa mãn các kết quả thực nghiệm gần đây về rã cLFV, đồng thời cho tỉ số rã nhánh LFVHDs đủ lớn để thực nghiệm có thể đo được trong tương lai gần
  Khảo sát sự phụ thuộc của tỉ lệ rã nhánh của các kênh rã LFV vào một số tham số của mô hình, tìm ra vùng không gian số hẹp thỏa mãn giới hạn thực nghiệm của Br(la → lbγ), trong vùng không gian cho phép, Br(τ → eγ) có thể đạt tới cỡ 10−9 và Br(τ → µγ) có thể đạt tới 10−10 , kết quả này rất gần với giới hạn trên của thực nghiệm.
  • Luận án tiến sĩ Vật lý
  • Chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hà Thanh Hùng TS. Lê Thọ Huê
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thắm
  • Số trang: 112
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=42192
  https://drive.google.com/file/d/1ZumfT53OAnECHq978ZJzrRfENF1tnh3W
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page