Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Tìm Hiểu Tiếp Theo Về Bổ Túc Xác Suất

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán' started by nhandang123, Feb 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Một Số Tìm Hiểu Tiếp Theo Về Bổ Túc Xác Suất
  Bổ túc xác suất là một quá trình chuyển tiếp từ các khái niệm xác suất cơ bản; cùng lý thuyết độ đo để xây dựng lý thuyết xác suất hiện đại thông qua giải tích ngẫu nhiên. Với các khái niệm cơ bản như Lý thuyết Martingale, Xích Markov, Di động ngẫu nhiên, Quá trình ngẫu nhiên liên tục, Quá trình Wiener,...làm cơ sỏ để nghiên cứu tiếp về quá trình ngẫu nhiên, phương trình vi phân ngẫu nhiên và tiếp cận các ứng dụng quan trọng của lý thuyết xác suất như trong toán tài chính, phân tích chuỗi thời gian, lý thuyết dự báo,... Đây là lý do để chúng tôi chọn đề tài: Một số tìm hiểu tiếp theo về bo túc xác suất.
  • Luận văn thạc sĩ toán học
  • Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phan Viết Thư
  • Tác giả: Nguyễn Thị Dung
  • Số trang: 67
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2014
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1054979
   
  Last edited by a moderator: Aug 28, 2018

Share This Page