Luận Văn Thạc Sĩ Một Vài Kết Quả Về Sự Tồn Tại Nghiệm Của Bài Toán Quy Hoạch Toàn Phương

Discussion in 'Chuyên Ngành Toán Ứng Dụng' started by quanh.bv, May 22, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Quy hoạch toàn phương là một bộ phận đặc biệt của quy hoạch phi tuyến, có nhiều ứng dụng trong lý thuyết và trong thực tế. Đây là vấn đề đã được nhiều nhà Toán học nghiên cứu và xây dựng nên nhiều thuật toán để giải. Sau khi học những kiến thức trong chuyên ngành Toán ứng dụng, với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về những kiến thức đã học, mối quan hệ và ứng dụng của chúng. Đồng thời muốn tìm hiểu sâu hơn về kết quả tồn tại nghiệm của bài toán quy hoạch toàn phương. Tác giả chọn đề tài nghiên cứu "Một vài kết quả về sự tồn tại nghiệm của bài toán quy hoạch toàn phương".
  • Luận văn thạc sĩ toán học
  • Chuyên ngành Toán ứng dụng
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH. Lê Dũng Mưu
  • Tác giả: Đào Thị Thu
  • Số trang: 66
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...cua-bai-toan-quy-hoach-toan-phuong-58935.html
  https://drive.google.com/uc?id=11JC8zS3MkyM14Y5W6LozdkpDEfdneyJ3
   

Share This Page