Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức Tại Tỉnh Ủy Thái Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Mar 31, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cán bộ công chức là một bộ phận của bộ máy nhà nước từ cấp Trung ương đến cấp địa phương, là nhân tố quyết định, gắn liền với việc nâng cao năng lực chiến đấu và sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện một nền hành chính hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Chủ tịch Hồ Chí minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của toàn bộ công việc”, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cán bộ công chức có một vai trò rất quan trọng, bởi cán bộ công chức là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tiếp xúc, lắng nghe để giải quyết hoặc đề xuất với cơ quan chức năng giải quyết những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; hướng dẫn, giải đáp, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; là những người trực tiếp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xây dựng, tổ chức và triển khai công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển kinh tế - xã hội, là nhân tố quyết định hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước
  • Luận văn thạc sĩ Kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý Kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Ngọc Vân
  • Tác giả: Vũ Thị Hồng Huệ
  • Số trang: 90
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 2020
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...cong-chuc-tai-tinh-uy-thai-nguyen-156892.html
  https://drive.google.com/uc?id=1arIcUStVM1GLRVnTCXiBvF5QxtFjeqDv
   

Share This Page