Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Của Công Ty TNHH Giao Nhận

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Nov 29, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-11-29_3-37-35.png
  Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Của Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Hà Thành
  Vận tải ngoại thương là một bộ phận của hoạt động xuất nhập khẩu, không nhữna góp phần nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu mà còn có vai trò thúc đẩy hoạt độns xuất nhập khẩu.Để xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển trong bổi cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tể quốc tế chúng ta không thể xem nhẹ hoạt động neoại thương vì nó đảm bảo sự giao lưu hàng hóa, thông thương với các nước trên thế giới, giúp chúng ta khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của cả nguồn lực bên trong và bên ngoài trên cơ sở phân công lao động và chuyên môn hóa quốc tế. Nhiều quốc gia đã xây dựng chiến lược phát triển kinh tế trên cơ sở thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu luôn đóng vai trò quan trọne trong nền kinh tế của quốc gia, xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yểu cho nhập khẩu máy móc thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế,
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính sách
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Thị Hải Hà
  • Tác giả: Trần Văn Hợp
  • Số trang: 119
  • Kiểu file: PDF-OCR
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2012
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/7397
  https://drive.google.com/file/d/1qKpt2mUE9LI2VzSeZfjm0o_HTCyL_OWO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page