Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Bình Chánh Tp. Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Chính Trị' started by nhandanglv123, May 30, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Trên Địa Bàn Huyện Bình Chánh Tp. Hồ Chí Minh Đáp Ứng Với Yêu Cầu Cải Cách Hành Chính Đến Năm 2025
  Để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược CNH, HĐH đất nước, thì cần phải quản lý sử dụng một cách hiệu quả các nguồn lực bao gồm tổng thể vị trí địa lý, nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, nguồn lực kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, nguồn nhân lực được xem là nhân tố quan trọng có vai trò quyết định thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Trong nguồn lực con người nói chung và bộ phận cán bộ công chức nhà nước nói riêng đóng vai trò quan trọng góp phần thành công của quá trình xây dựng hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở, đảm bảo Nhà nước thực sự là của dân, do dân, vì dân trong hoạt động thi hành công vụ.” “Sau hơn ba mươi năm đổi mới, đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Lưu Thị Kim Hoa
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Tươi
  • Số trang: 107
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2018
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1Q49pLmPm_mnRV7WWwuJdx8V6VtFtMdro
   

Share This Page