Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Của Ngành Lao Động, Thương Binh Và Xã Hội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Aug 23, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Của Ngành Lao Động, Thương Binh Và Xã Hội Tỉnh Lai Châu
  Để thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống người dân, thực hiện chính sách an sinh xã hội đòi hỏi cần nhận thức thật đầy đủ giá trị có ý nghĩa quyết định của nhân tố con người, chủ thể của mọi sáng tạo từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch và chiến lược phát triển nguồn lực phù hợp, phát huy tối đa nhân tố con người, tạo ra động lực cho sự phát triển bền vững.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng
  • Tác giả: Trần Văn Hùng
  • Số trang: 128
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên 2016
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...huong-binh-va-xa-hoi-tinh-lai-chau-56809.html
  https://drive.google.com/uc?id=1Udei6Of_yJKfz9PVC8gejmWdgEi7WVVt
   

Share This Page