Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Chất Vấn Và Trả Lời Chất Vấn Trong Các Kỳ Họp Quốc Hội Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by quanh.bv, Dec 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-12-6_1-16-49.png
  Ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn ra sức xây dựng một đội ngũ cán bộ thích ứng, có phẩm chất, có năng lực đáp ứng được sự đòi hỏi của nhiệm vụ từng giai đoạn, từng thời kỳ. Đảng ta khẳng định: “Mức chính xác của đường lối, chính sách và thành công của việc thực hiện đường lối, chính sách ấy đều tùy thuộc cuối cùng ở chất lượng của công tác cán bộ” [26, tr 30]. Vì thế, công tác cán bộ bao giờ cũng là vấn đề chiếm giữ vị trí trung tâm, chiến lược trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng. Mục tiêu chung của công tác cán bộ mọi thời kỳ là phải xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng lực và trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: TS. Mai Đức Ngọc
  • Tác giả: Trương Quốc Lâm
  • Số trang: 119
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2012
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/471
  https://drive.google.com/uc?id=1cEctjxG_x3mDDcTU82D5CUFu6NSKOA9L
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page