Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bắc Giang Trong Giai Đoạn Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by quanh.bv, Dec 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-12-6_22-56-29.png
  Luận văn đề cập đến những vấn đề lý luận chung về chất lượng hoạt động của HĐND cấp tỉnh (vị trí, vai trò; tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND cấp tỉnh và yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt đọng của HĐND cấp tỉnh). Qua đó có cái nhìn khái quát về HĐND thông qua chất lượng hoạt động; trình bày cụ thể thực trạng chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Giang, từ đó nêu ra những vấn đề đặt của HĐND tỉnh trong hoạt động; đưa ra một số phương hướng và các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Giang trong thời kỳ mới.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Lưu Văn An
  • Tác giả: Lê Đức Anh
  • Số trang: 122
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2014
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/773
  https://drive.google.com/uc?id=1xNdMb5Vua6Y8t1wvq04M3t9Swo-olHdB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page