Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Toán Thu Ngân Sách Nhà Nước Tại Cơ Quan Thuế Trong Kiểm Toán Ngân Sách

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Feb 24, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Toán Thu Ngân Sách Nhà Nước Tại Cơ Quan Thuế Trong Kiểm Toán Ngân Sách Địa Phương Của Kiểm Toán Nhà Nước Khu Vực VII
  Kiểm toán Ngân sách địa phương (NSĐP) là một bộ phận quan trọng trong kiểm toán Ngân sách Nhà nước (NSNN). Thu NSNN là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ NSNN nhằm thoả mãn các nhu cầu của Nhà nước liên quan đến các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước. Việc quản lý các nguồn thu NSNN trong đó nguồn thu nội địa chủ yếu do Cơ quan Thuế quản lý thường tiềm ẩn và xảy ra các sai phạm gây nên hiện tượng thất thu cho NSNN đồng thời hiện nay vấn đề bội chi ngân sách do nguồn thu ngân sách nhà nước không đáp ứng đủ cho các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước dẫn đến tình trạng nợ công ngày càng tăng cao. Đây là vấn đề hiện nay đang được Chính phủ, Quốc hội và dư luận hết sức quan tâm.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Hướng dẫn: TS. Phạm Thị Ngọc Vân
  • Tác giả: Nguyễn Minh Ngọc
  • Số trang: 105
  • Kiểu File: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại Học Thái Nguyên 2020
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ua-kiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-vii-218705.html
  https://drive.google.com/uc?id=1vSxpVyqsP0yv1WNZok5R_deKIebmDfly
   

Share This Page