Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Cục Thống Kê Tỉnh Bắc Ninh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh' started by quanh.bv, Mar 26, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Trong những năm qua tỉnh Bắc Ninh xác định việc thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước là một nhiệm vụ rất quan trọng, quyết định sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh công nghiệp. Do vậy để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính, tỉnh Bắc Ninh giao nhiệm vụ cho các ngành các cấp, phải khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành mình, cấp mình, đặc biệt quan tâm đến vấn đề con người, đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thực thi nhiệm vụ.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  • Người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Trọng Xuân
  • Tác giả: Đoàn Mạnh Thọ
  • Số trang: 121
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...luc-tai-cuc-thong-ke-tinh-bac-ninh-73608.html
  https://drive.google.com/uc?id=1HvNROYrIgwoPHaHMTZWXCmpT-Qvy__GO
   

Share This Page