Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Trong Bộ Máy Hành Chính Nhà Nước Trên Địa Bàn Quận Gò Vấp

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Chính Trị' started by nhandanglv123, May 4, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Trong Bộ Máy Hành Chính Nhà Nước Trên Địa Bàn Quận Gò Vấp - Tp. Hồ Chí Minh Giai Đoạn 2016 - 2020
  Nguồn nhân lực luôn là một yếu tố quyết định đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của mỗi quốc gia. Do đó, để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa chúng ta cần nhận thức một cách sâu sắc, đầy đủ những giá trị to lớn và có ý nghĩa quyết định của nhân tố con người, chủ thể của mọi sáng tạo,”nguồn tài nguyên” vô giá, vô tận của đất nước; phải có cách nghĩ, cách nhìn mới về vai trò động lực và mục tiêu của con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch và chiến lược phát triển nguồn lực phù hợp, phát huy tối đa nhân tố con người, tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững, đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy qúa trình đổi mới toàn diện đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Hoàng An Quốc
  • Tác giả: Trần Thị Minh Chánh
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2017
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1G-JvSdga5uRLapBPZY7DZKAv6adutMlu
   

Share This Page