Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Tại Ngân Hàng TMCP Đại Dương - Chi Nhánh Hải Dương

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Nov 21, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-11-21_1-34-23.png
  Kinh tế thế giới năm 2014 được các chuyên gia kinh tế nhận định sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi, có thể đạt tăng trưởng 3,5%, tốt hơn năm 2013 (2,9%). Triển vọng tích cực của kinh tế thế giới dự kiến sẽ mang lại những thuận lợi cho kinh tế Việt Nam trong năm 2014. Trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại thường được coi là mạch máu của nền kinh tế, là cầu nối giữa các chủ thể trong nền kinh tế, làm cho các chủ thể gắn bó, phụ thuộc lẫn nhau, tăng sự liên kết và năng động cho toàn nền kinh tế. Trong ngân hàng, hoạt động tín dụng là một mảng dịch vụ lớn và đóng một vai trò hết sức quan trọng trong toàn bộ hoạt động của NHTM. Tầm quan trọng của hoạt động tín dụng được thể hiện trước hết là mang lại nguồn thu nhập chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập của NHTM, bên cạnh đó nhờ hoạt động này mà NHTM có thể bán chéo sản phẩm, tạo nền tảng thu hút hỗ trợ cho các hoạt động khác như bảo lãnh, thanh toán quốc tế, chuyển tiền....
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính sách
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đoàn Thị Thu Hà
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng An
  • Số trang: 128
  • Kiểu file: PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2014
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/4672
  https://drive.google.com/file/d/1kACG-RmW1uOcHUgoYb5LUVhouJF9h9Lc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page