Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Xử Lý Tài Liệu Tại Trung Tâm Thông Tin Thư Viện Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Thư Viện' started by quanh.bv, Jul 9, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-9_21-50-33.png
  Sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học và công nghệ trong nửa cuối của thế kỷ XX, đặc biệt là sự phát triển có tính chất cách mạng của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT - Information and Communication Technology) đã có những tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động thông tin - thư viện nói riêng. Khoa học và công nghệ phát triển đã tạo tiền đề cho việc chuyển từ một xã hội dựa trên sản xuất công nghiệp, chế tạo sang một xã hội dựa trên sử dụng thông tin, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và truyền thông vào mọi lĩnh vực đời sống - hình thành một xã hội thông tin.
  • Luận văn thạc sĩ thông tin-thư viện
  • Chuyên ngành Khoa học Thư viện
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Quý
  • Tác giả: Đồng Đức Hùng
  • Số trang: 97
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Văn hóa Hà Nội 2005
  Link Download
  http://dlib.huc.edu.vn/handle/123456789/869
  https://drive.google.com/file/d/1qfJ25ITA90_WYFmJLxGDuMpw_p9XVpdx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page