Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyên Giáo Của Đảng Bộ Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam Trong Giai Đoạn

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by quanh.bv, Nov 28, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyên Giáo Của Đảng Bộ Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay
  Trong suốt 88 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ, là phương tiện cốt yếu trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, văn hóa, đạo đức, thể hiện vai trò định hướng, dẫn dắt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Xuân Hoàng
  • Tác giả: Đinh Như Thoa
  • Số trang: 88
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện khoa học xã hội 2018
  Link Download
  http://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=16967
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page