Luận Văn Tốt Nghiệp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Công Đoàn Tỉnh Vĩnh Long Giai Đoạn Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Công Dân' started by quanh.bv, Sep 7, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Công Đoàn Tỉnh Vĩnh Long Giai Đoạn Hiện Nay - Thực Trạng Và Giải Pháp
  Công đoàn có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong quá trình xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Công đoàn. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của Công đoàn Việt Nam ngày càng khẳng định. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) chương I Điều 10 đã ghi rõ: “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động. Cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động khác, tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục công nhân, viên chức và những người lao động khác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Giáo dục công dân
  • Giáo viên hướng dẫn: TS. Lê Duy Sơn
  • Tác giả: Lê Thị Hằng Nga
  • Số trang: 77
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1e3wPFeHlru-U9aWUAsy8AMVoPEY_8Tur
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page