Luận Văn Tốt Nghiệp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công Ty Tnhh Tm & Dv T&H

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Mar 26, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Công Ty Tnhh Tm & Dv T&H
  Ngày nay sự hiểu biết các kiến thức về kinh doanh trong đó có Marketing đang là yêu cầu bức thiết của các nhà quản lý kinh tế. Cho nên không chỉ nhằm thu được lợi nhuận mà còn là một nghệ thuật kinh doanh và nghệ thuật quản lý, nó có vị trí trọng yếu trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh. Nhờ hoạt động Marketing tốt giúp cho các doanh nghiệp luôn luôn thích ứng với thị trường để không gặp khó khăn và nâng cao hiệu quả không ngừng, làm cho các đơn vị luôn tăng trưởng trong cạnh tranh.Giữ vững và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường là một điều rất khó khăn, nó đòi hỏi doanh nghiệp phải có các biện pháp tiếp cận thị trường một cách chủ động và sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ, đe doạ, cũng như áp lực cạnh tranh từ phía thị trường. Để làm được điều này doanh nghiệp phải thực hiện sản xuất kinh doanh hướng theo thị trường, theo khách hàng và phải áp dụng tốt các hoạt động Marketing trong quá trình sản xuất kinh doanh, trong đó việc xây dựng và hoàn thiện một chính sánh Marketing với những chiến lược và biện pháp cụ thể sẽ là công cụ cạnh tranh sắc bén và hiệu quả của doanh nghiệp để đi đến thành công.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: ThS. Trần Thị Cẩm Hà
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy
  • Số trang: 68
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2012
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=72607
  https://drive.google.com/uc?id=1q6TDnfjEj8K0rRioWOYHn3vddFLV_WrI
   

Share This Page