Luận Văn Tốt Nghiệp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Triển Lãm Tài Liệu Lưu Trữ Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia I

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Dec 10, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-12-10_10-52-54.png
  Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Triển Lãm Tài Liệu Lưu Trữ Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia I
  Tài liệu lưu trữ đóng vai trò to lớn trong nhiều lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Tài liệu lưu trữ là một trong những nguồn di sản văn hóa có giá trị đặc biệt của dân tộc, là bằng chứng lịch sử quý giá chứa đựng các thông tin của quá khứ, phản ánh thành tựu sáng tạo của nhân dân qua các thời kỳ, góp phần xác lập, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Luật Lưu trữ số: 01/2011/QH13, trong đó khẳng định rất rõ “Tài liệu lưu trữ là tài liệu có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử được lựa chọn để lưu trữ”. Nếu tài liệu lưu trữ chỉ được bảo quản trong kho lưu trữ không được tổ chức khai thác sử dụng thì chúng sẽ mất hết giá trị. Tài liệu lưu trữ chỉ thật sự phát huy giá trị khi được tổ chức khai thác sử dụng dưới các hình thức khác nhau. Trong đó có hình thức triển lãm tài liệu lưu trữ.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: Ths. Trần Văn Quang
  • Tác giả: Lê Thị Hoài Linh
  • Số trang: 72
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2020
  Link Download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2812
  https://nitro.download/view/B8A96D90F1685B3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page