Luận Văn Tốt Nghiệp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Tuyên Truyền Chính Sách Văn Hóa Cho Người Dân Của Trung Tâm Văn Hóa

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by nhandanglv123, Dec 11, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-12-11_10-27-38.png
  Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Tuyên Truyền Chính Sách Văn Hóa Cho Người Dân Của Trung Tâm Văn Hóa - Thông Tin - Thể Thao Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình
  Tuyên truyền là một trong những hoạt động quan trọng của công tác tư tưởng của Đảng, là động lực thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của Đảng nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, và quần chúng nhân dân, tạo nên sự thống nhất và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ quần chúng thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng đề ra.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: Ths. Phạm Thúy Quỳnh Nga
  • Tác giả: Lê Thu Huyền
  • Số trang: 72
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2020
  Link Download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2809
  https://nitro.download/view/798DBE19FE803A9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page