Luận Văn Tốt Nghiệp Nâng Cao Hiệu Quả Nguồn Nhân Lực Của Công Ty Cổ Phần Cảng Nam Hải

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Nov 11, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nâng Cao Hiệu Quả Nguồn Nhân Lực Của Công Ty Cổ Phần Cảng Nam Hải
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực. Chương 2: Thực trạng tình hình sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty CP Cảng Nam Hải Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty CP Cảng Nam Hải.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: ThS.Lã Thị Thanh Thủy
  • Tác giả: Hoàng Thị Thu Huyền
  • Số trang: 72
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học dân lập Hải Phòng 2018
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/31211
  https://drive.google.com/uc?id=18y4CKIAICY_RD63MOE_Ii-lofL84A3NP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page