Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Hiệu Quả Phục Vụ Đa Mục Tiêu Công Trình Thủy Lợi Hồ Ngòi Là - Tuyên Quang

Discussion in 'Quy Hoạch Và Quản Lý Tài Nguyên Nước' started by nhandanglv123, Jan 17, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nâng Cao Hiệu Quả Phục Vụ Đa Mục Tiêu Công Trình Thủy Lợi Hồ Ngòi Là - Tuyên Quang
  Tuyên Quang là một tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đây là vùng có vị trí rất quan trọng về an ninh biên giới quốc gia, có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế xă hội nói chung, đặc biệt là phát triển nông lâm nghiệp V.V.. Do vậy, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng này; trong đó các CTTL được đầu tư xây dựng đã góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, từng bước đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao chất lượng sống của người dân V.V...
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Bùi Hiếu
  • Tác giả: Hoàng Đức Trưởng
  • Số trang: 223
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Thủy Lợi 2010
  Link Download
  http://catalog.tlu.edu.vn/F/YEII24Q...set_number=000141&set_entry=002116&format=999
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page