Luận Văn Tốt Nghiệp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Và Sử Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chi Nhánh Bưu Chính Viettel

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Nov 1, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Và Sử Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Chi Nhánh Bưu Chính Viettel Hải Phòng - Tổng Công Ty Cp Bưu Chính Viettel
  Nền kinh tế thị trường đầy biến động, cạnh tranh ngày càng gay gắt khốc liệt nếu không biết làm mới mình thì không thể tồn tại. Để có thể đứng vững và phát triển trong hoàn cảnh đó, các doanh nghiệp cần phải biết phát huy mọi nguồn lực của mình. Cùng với vốn, cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật…thì nguồn nhân lực là quan trọng nhất, quý giá nhất của mọi doanh nghiệp bởi vì con người làm chủ vốn vật chất và tài chính.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: ThS. Lã Thị Thanh Thủy
  • Tác giả: Vũ Thành Long
  • Số trang: 75
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học dân lập Hải Phòng 2020
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/33817
  https://drive.google.com/uc?id=12geeE2hjWTfVA3QPI1DhqifqFwzWusSo
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page