Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Aug 6, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-8-6_12-56-37.png
  Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk
  Đắk Lắk là tỉnh có vị trí trung tâm khu vực Tây Nguyên, với điều kiện đặc thù về địa lý, Đắk Lắk luôn có một vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, chính trị và quốc phòng, an ninh không chỉ đối với Tây Nguyên mà đối với cả nước. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt trên 10%; Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu cho nền kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển một cách ổn định và bền vững. Đặc biệt, đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nên sự chuyển biến quan trọng về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng năng lực của nhiều ngành kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Minh Hằng
  • Tác giả: Nguyễn Xuân Tân
  • Số trang: 111
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1Aq7pVobyBo4LmC8KP8Msb2qYtkyB4MU2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page