Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Lưu Động Của Công Ty Cổ Phần Nhựa Bao Bì Vinh

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by quanh.bv, Sep 23, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-9-23_2-47-14.png
  Sau khi tìm hiểu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP Nhựa Bao Bì Vinh, xem xét tình hình tài chính của công ty, nhận thấy vai trò, tầm quan trọng và đặc thù nguồn vốn lưu động của công ty cũng như những tồn tại trong hiệu quả sử dụng vốn lưu đông của công ty. Tác giả quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty CP Nhựa Bao Bì Vinh” để hoàn thành khóa luận và qua đây góp phần hỗ trợ công ty phát hiện điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình sử dụng vốn lưu động, từ đó giúp công ty đạt được hiệu quả hơn trong việc sử dụng vốn lưu động , ngày càng đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và ngày càng phát triển hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Đức Hoàng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Nga
  • Số trang: 98
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2020
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/14351
  https://drive.google.com/file/d/1Uk267D9kNCP8FSB_Cbfd83gqSihcmnPX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page